ruzgar-enerjisi-3647.jpg

RÜZGAR ENERJİSİ  (RES)

Rüzgar; güneş radyasyonunun yer yüzeyini farklı ısıtmasından kaynaklanır.  Yer yüzeyinin farklı ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, bu farklı basınçta havanın hareketine neden olur. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin %2'si kadarı rüzgar enerjisine çevrilir. Rüzgar meteorolojik olarak; Basınç değişiminin fazla olduğu, Yüksek engebesiz araziler, Kıyı şeritleri, Kanal etkilerinin meydana geldiği dağ silsileleri, vadiler ve tepelerde oluşur. 

Günümüz şartlarında enerji üretiminde yoğun bir şekilde kullanılan fosil yakıtların çevreye zarar veren bileşenler üretmesi, yüksek maliyetli ve hızla tükenmekte olan kaynaklar olması  insanları alternatif kaynakların arayışı içine itmiş ve gelişen teknoloji ile birlikte rüzgar, güneş ışığı, su, jeotermal ve biyolojik süreçleri içeren yenilenebilir enerji kaynaklarına araştırma ve geliştirmesine neden olmuştur. Rüzgar enerjisi santralleri yakıt gideri olmayan işletme giderleri düşük, bakımı kolaylıkları ve kaynak açısından dışa bağımlı olunmayan elektrik üretim tesisleridir.

NEDEN RÜZGAR ENERJİSİ

Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır, çevre dostudur.

Kaynağı güvenilirdir, tükenme ve zamanla fiyatının artma riski yoktur.

Dışa bir bağımlılığı yoktur

Maliyeti günümüz güç santrallarıyla rekabet edebilecek düzeye gelmiş, Bakım ve işletme maliyetleri düşüktür. 

İstihdam yaratır

Rüzgar Enerjisi yatırım düşünceniz varsa; Ar-İş Makine sizler için sıfırdan proje geliştirerek; arazinin tespiti, üretim potansiyel analizi, radyasyon ölçümleri ve değerlendirilmesini yaparak çıkan sonuçlar doğrultusunda enerji üretim değerlendirmesinin yapılması ve uygun ölçekli yatırım tespitinin belirlenmesinde size tam hizmet vermektedir. Ayrıca Ar-İş Makine düşünülen yatırımların gerekli izinlerinin alınması konusunda da hizmet vermektedir. İş durum değerlendirmesinin yanı sıra ön görülen proje kapsamına göre Gelir - Gider analizlerini belirleyerek amortisman sürelerini belirlemektedir. RES projelerinde yapılması gereken zemin etütleri, tüm kullanılacak ekipmanın alan içinde yerlerinin belirlenerek; saha planlaması yapılmasına kadar anahtar teslim RES projelerinizi takip eder. Gerçekleşen işlemler sonucunda projenizi devreye alma konusunda kamulaştırma, bakanlık dosyalarının hazırlanması, bulunduğu yerdeki enerji anlaşmalarının yapılması ve bakım onarım hizmetlerini vermektedir