gunes-enerjisi-3378.jpg

GÜNEŞ ENERJİSİ  (GES)

Güneş; Dünyamıza enerji veren sonsuz bir enerji kaynağıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde en çok tercih edilen enerji kaynağı olmuştur. Güneş'in yaydığı ve Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi füzyon sürecinden kaynaklanır.

Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi,insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır.  Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş,

Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir birincil enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Güneş enerjisi teknolojileri temel olarak termal ve fotovoltaik (PV) sistemler olarak iki ana gruba ayrılır. Fotovoltaik piller, güneş ışınlarını direk olarak toplar ve elektrik enerjisine dönüştürüp elektrik üretimini sağlamaktadırlar.

NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ

• Tükenmeyen enerji kaynağından fayda sağlamak

• Ucuz ve temiz bir enerjiye sahip olmak

• Dışa bir bağımlılığı yoktur

• Kısa bir zaman içinde yatırım maliyetini amorti ederek üretici pozisyonuna geçmek

• Petrol vb. yakıtlar gibi çevre kirletici değil, yeşil dostudur