hidroelektrik-enerjisi-3049.jpg

HİROELEKTRİK ENERJİSİ  - (HES)

Bir miktar yükseklik kazandırılmış akışkanın (suyun) potansiyel enerjisine “hidrolik enerji” denir. Bu enerjiyi önce çeşitli düzeneklerle mekanik enerjiye, oradan da elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilen yeni elektrik enerjisine ise “hidro elektrik enerji” denir. Kısacası doğal veya yapay olarak belli bir seviye kazanmış su, daha düşük seviyedeki türbinlere iletilir, türbin çarklarına büyük bir hızla çarpan su, türbin milini döndürür ve dolayısıyla jeneratörü çalıştırarak elektrik üretmiş olur. Bu düzeneklerin yapıldığı yerler barajlardır. Bu dönüşümün yapıldığı tesislere genel olarak “hidro elektrik santrali” denir.

Hemen hemen bütün enerji kaynakları, güneş ışınımının maddeler üzerindeki fiziksel ve kimyasal tesirinden meydana gelmektedir. Hidrolik enerji de güneş ışınımından dolaylı olarak oluşan bir enerji kaynağıdır. Deniz, göl veya nehirlerdeki sular güneş enerjisi ile buharlaşmakta, oluşan su buharı rüzgârın etkisiyle de sürüklenerek dağların yamaçlarında yağmur veya kar hâlinde yeryüzüne ulaşmakta ve nehirleri beslemektedir. Böylelikle hidrolik enerji kendini sürekli yenileyen bir enerji kaynağı olmaktadır.  Dünyada elektrik enerjisinin %19’unu, Yenilenebilir enerjinin ise %69’unu karşılar. 

NEDEN HİDROELEKTRİK ENERJİSİ

•        Yenilenebilir kaynak olan sudan enerji elde eder.

•        Teknik ömrü uzundur ve yakıt gideri yoktur.

•        Sera etkisi oluşturmaz, asit yağmurlarına yol açmaz.

•        İnşaat kısmı yerli imkanlarla yapılmaktadır.

•        İşletme bakım giderleri düşüktür.

•        İstihdam yaratır.

Hidroelektrik Enerjisi yatırım düşünceniz varsa; ARİŞ MAKİNE sizler için sıfırdan proje geliştirerek; arazinin tespiti, üretim potansiyel analizi, radyasyon ölçümleri ve değerlendirilmesini yaparak çıkan sonuçlar doğrultusunda enerji üretim değerlendirmesinin yapılması ve uygun ölçekli yatırım tespitinin belirlenmesinde size tam hizmet vermektedir. Ayrıca ARİŞ MAKİNE düşünülen yatırımların gerekli izinlerinin alınması konusunda da hizmet vermektedir. İş durum değerlendirmesinin yanı sıra ön görülen proje kapsamına göre Gelir - Gider analizlerini belirleyerek amortisman sürelerini belirlemektedir. Hidroelektrik Enerji Santrali projelerinde yapılması gereken zemin etütleri, tüm kullanılacak ekipmanın alan içinde yerlerinin belirlenerek; saha planlaması yapılmasına kadar anahtar teslim Hidroelektrik Enerji Santrali  takip eder. Gerçekleşen işlemler sonucunda projenizi devreye alma konusunda kamulaştırma, bakanlık dosyalarının hazırlanması, bulunduğu yerdeki enerji anlaşmalarının yapılması ve bakım onarım hizmetlerini vermektedir.