biokutle-enerjisi-5089.jpg

BİYOKÜTLE ENERJİSİ

Bitkilerin ve canlı organizmaların kökeni olarak ortaya çıkan biyokütle, genelde güneş enerjisinin fotosentez yardımıyla depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. Biyokütle, bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan organizmaların belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütle olarak tanımlanabilir.

Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerde atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze atıkları) kaynak oluşturmaktadır. Petrol, kömür, doğalgaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için önem kazanmaktadır.

Dünyadaki biyokütle üretimi 1995 yılı dünya enerji tüketiminin 8,3 katıdır. Brezilya’da odun kömürü için 3 milyon hektar okaliptus ağaçlandırılması yapılmış, 700.000 ton biyokütle üretilerek 2 milyondan fazla insana iş imkanı sağlanmıştır.  İsveç  enerjisinin %16’sını, Amerika ise toplam tüketilen enerjinin %4’ünü biyokütle enerjiden sağlamaktadır.

NEDEN BİYOKÜTLE ENERJİSİ

  • • Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır, çevre dostudur.
  • • Kaynağı güvenilirdir, hemen hemen her yerde yetiştirilebilir ve bulunabilir.
  • • Sera etkisi oluşturmaz, asit yağmurlarına yok açmaz.
  • • Dışa bir bağımlılığı yoktur
  • • Düşük ışık şiddeti yeterlidir.
  • • İstihdam yaratır

 

Biyokütle Enerjisi yatırım düşünceniz varsa; Ar-İş Makine sizler için sıfırdan proje geliştirerek; arazinin tespiti, üretim potansiyel analizi, radyasyon ölçümleri ve değerlendirilmesini yaparak çıkan sonuçlar doğrultusunda enerji üretim değerlendirmesinin yapılması ve uygun ölçekli yatırım tespitinin belirlenmesinde size tam hizmet vermektedir. Ayrıca Ar-İş Makine düşünülen yatırımların gerekli izinlerinin alınması konusunda da hizmet vermektedir. İş durum değerlendirmesinin yanı sıra ön görülen proje kapsamına göre Gelir - Gider analizlerini belirleyerek amortisman sürelerini belirlemektedir. Biyokütle Santrali projelerinde yapılması gereken zemin etütleri, tüm kullanılacak ekipmanın alan içinde yerlerinin belirlenmesi; saha planlaması yapılmasına kadar anahtar teslim Biyokütle Santrali projelerini  takip eder. Gerçekleşen işlemler sonucunda projenizi devreye alma konusunda kamulaştırma, bakanlık dosyalarının hazırlanması, bulunduğu yerdeki enerji anlaşmalarının yapılması ve bakım onarım hizmetlerini vermektedir.

urun1-6041.jpg
urun2-295.jpg