atik-motor-yagi-geri-kazanim-tesisi-7693.jpg

ATIK MOTOR YAĞ TESİSLERİ

Sanayileşmenin getirdiği kaçınılmaz olumsuz sonuçlardan biri olan tehlikeli atıklar sorunu, günümüz şartlarında gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin gündem maddelerinde her zaman için yer bulmaktadır. Tehlikeli atıklar arasında yer alan atık yağlar da bu anlamda, ülkelerin atık yönetim planlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Atık yağların yönetimi ile ilgili planlama yapma gereği ise, atık yağın çevre ve insan sağlığına zarar veren olumsuz etkilerini en düşük düzeye çekebilmek ve bu tehlikeli atığı mümkün olan en iyi teknolojilerle, en üst seviyede ülke ekonomisine de fayda sağlayacak şekilde kullanabilme arzusundan kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda, ülke atık yağ yönetiminin temel elemanlarını oluşturan; yağ üretim tesisleri, atık yağ üreticileri, atık yağ taşıyıcıları, geri kazanım ve bertaraf kuruluşları, yetkilendirilmiş taraflar, konuyla ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşların kanun ve yönetmeliklerle belirlenen düzenlemeler çerçevesinde uyum içinde çalışması gerekmektedir. Öte yandan, atık yağ yönetiminin her aşamasında çevre ve insan sağlığının korunmasının yanı sıra tüm hizmetlerde güvenlik konularındaki duyarlılık en üst düzeyde tutulmalı, sürekli iyileştirilmesi hedeflenmeli ve bu hedefe yönelik olarak toplum sürekli bilgilendirilmelidir. 

Atık yağ yönetimine ilişkin ülke politikalarında, sosyal ve ekonomik alışkanlıklardaki değişikliklerin yanı sıra, çevresel faaliyetlerdeki önceliklere bağlı olarak çeşitli farklılıklar görmek mümkün olsa da bu durum, yukarıda açıklanan gerçeğin yerine getirilmesi şartını değiştirmemektedir. Ülke genelinde etkin olabilecek bir atık yağ yönetimi politikası sürdürebilmek için, atık yağların kaynağında kontrol edilmesinden, geri kazanım ve bertaraf edilinceye kadar olan tüm aşamalardaki hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflerin “Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik” unsurları içerisinde planlanması gereklidir.

ATIK MADENİ YAĞLARIN GERİ KAZANIMI

Madeni yağlarının nitelikleri, içeriğindeki hidrokarbonların ve katkı maddelerinin zamanla parçalanması sonucu değişime uğrar. Bununla birlikte, kullanım alanına da bağlı olarak, toz, kir, tam yanmamış yakıt, nem veya korozyon yan ürünleri gibi bileşime sonradan dâhil olabilen diğer kirleticilerin de etkisiyle bu yağlar işlevselliğini yitirir ve artık kullanılmış olan bu yağlar, atık yağ olarak nitelendirilir. 

Tehlikeli atık kapsamında tanımlanan kullanılmış yağlar “Atık” nitelendirmesinin aksine, büyük oranda “kullanım” potansiyeline sahiptirler. Atık yağların bu geri kazanım potansiyeli, Avrupa Birliği tarafından yayımlanmış Atık Direktifi’nde (2008/98/EC, 19.11.2008) belirtilen Atık Yönetimi Hiyerarşisi içeriğindeki yeniden kullanıma hazırlama (oil reclaiming), hammadde olarak geri kazanım (recycling) veya enerji olarak geri kazanım (energy recovery) ilkelerine uygun şekilde değerlendirilebilir.

Atık madeni yağlar; Rafinasyon ve Rejenerasyon olarak 2 ana şekilde geri dönüştürülerek 3 ana kategoriye göre ayrılırlar.

RAFİNASYON :  Atık yağların rafine edilerek ulusal veya uluslararasıa standartlar ile şartnamelere uygun baz yağ veya petrol ürünlerine dönüştürülmesi işlemleridir

REJENERASYON : Atık yağlardan her türlü kirleticinin, oksidasyon ürünlerinin, partiküllerin giderilerek ulusal veya uluslararası standartlar, şartnameler ile kullanım amacına uygun orijinal yağ elde edilmesidir.

I. KATEGORİ ATIK YAĞ : Bu kategoride yer alan atık yağlardaki PCB, toplam halojen ve ağır metal gibi kirleticilerin sınır değerlerinin altındadır. Bu kategorideki atık yağların öncelikle rejenerasyon ve rafinasyon yolu ile geri kazanımlarının sağlanması gerekmektedir. Bu kategorideki yağlar, enerji geri kazanımı amacıyla kullanılabilir. 

II. KATEGORİ ATIK YAĞ : Bu kategorideki atık yağlar Bakanlıktan lisans almış tesislerde enerji geri kazanımı amacıyla kullanıma uygun atık yağlardır. Ancak klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri aşılmayan endüstriyel atık yağların rejenerasyon ve rafinasyon yoluyla geri kazanımı mümkündür. 

III. KATEGORİ ATIK YAĞ : Bu kategoride yer alan atık yağlardaki ağır metaller aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin üzerindedir. Klorür ile toplam halojenler 2000 ppm’in, PCB ise 50 ppm’in üzerindedir. Rejenerasyon ve rafinasyona uygun olmayan, yakıt olarak kullanılması insan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan ve lisanslı tehlikeli atık yakma tesislerinde yakılarak zararsız hâle getirilmesi gereken atık yağlardır.

Lisanslı Atık Yağ Kazanım Tesislerinde üretilen atık yağlar;

  • • Çimento fabrikalarında 
  • • Alçı fabrikalarında
  • • Kireç fabrikalarında 
  • • Kil kurutma fabrikalarında
  • • Demir - Çelik yüksek fırınlarında
  • • Enerji santrallerinde mevcut yakıta ilave edilerek kullanılır. 

ARİŞ MAKİNE son 10 yıldır  Yurtiçi ve Yurtdışında iş ortakları ile beraber Anahtar Teslim Atık Motor Yağı Geri Kazanım Tesisleri üretimi ve kurulumu yapmaktadır.  Konusunda uzman, genç, yenilikçi kadrosu ile istenilen kapasitede Anahtar Teslim Atık Motor Yağı Geri Kazanım Tesisleri projeleri sunar.

shutterstock-430267258-2771.jpg
shutterstock-48566869-1965.jpg
shutterstock-39688327-776.jpg