insan-kaynaklari-8903.jpg

İnsan Kaynakları Politikası

Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan ARİŞ MAKİNE,

• Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,
• Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,
• Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi,
• Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,
• Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi,
• Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

 • İşe Alım Süreçleri

  • Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi amaç edinen işe alım sürecinde, açık pozisyonlar için ARİŞ MAKİNE veri tabanı, kariyer portalları ve bireysel başvurular değerlendirilerek, adaylar ön görüşmeye davet edilmektedir. 
  • İnsan Kaynakları Departmanı ile yapılan ön görüşme sonucunda uygun görülen adaylara, pozisyonun gerekliliğine göre, dikkat testi, genel yetenek testi, yabancı dil testi, kişilik envanteri ve vaka çalışmaları uygulanmakta, kısa listeye kalan adayların, ilgili bölüm yöneticileri ile görüşmeleri sağlanmaktadır. 
  • Bölüm yöneticisi tarafından onaylanan adaylara referans ve ücret çalışmaları sonrasında teklif sunulmaktadır. 
  • Aday, iş teklifini kabul etmesinin ardından işe başlamaktadır. Oryantasyon ve İSG eğitimleri ile göreve adaptasyon sağlanmaktadır. kaliteyi ön planda tutarak sektör içinde öncü olmayı hedefleyerek, Yurtiçi ve Yurdışında yeni iş istihdamları sağlayan, çeşitli üretimler ve yatırımlar yapan bir güç haline gelmiştir.

 • İnsan Kaynakları Eğitim ve Gelişim Sistemi

  Eğitim ve Gelişim Sistemi

  ·         İnsan kaynağına büyük önem veren, bu anlamda sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen ARİŞ MAKİNE'de, çalışanların talepleri, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerdeki gelişim alanları, yıllık hedeflerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimler, kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak yıllık eğitim planları hazırlanmaktadır.

  ·         Bu süreç, pozisyon ve ünvan bazında liderlik gelişim programları, mentorluk ve koçluk çalışmaları ile de desteklenmektedir.

  ·         Gerçekleşen eğitimler sonunda katılımcılarımızın eğitimler ile ilgili değerlendirmeleri dikkate alınarak, eğitim organizasyonlarında da sürekli gelişim hedeflenmektedir.

  ·         Saat ücretli çalışanların zorunlu mesleki eğitimleri ile ağır ve tehlikeli işlerde çalışma standartlarına göre eğitim ihtiyaç analizleri yapılmakta ve bu eğitimler akredite kurumlar aracılığı ile düzenlenmektedir.

   

 • Kariyer Yönetimi

  Kariyer Yönetimi

  ·         ARİŞ MAKİNE'de, çalışanların hedefe yönelik performansları ve yetkinlik gelişimleri yıllar bazında izlenmektedir.

  ·         Bir üst seviye için gelişim gösteren çalışanlar, grubun ihtiyaçları göz önüne alınarak, bulundukları şirkette veya diğer grup şirketlerinde değerlendirilmektedir.

  ·         Bu gelişimi sağlamak ve potansiyel aday havuzu oluşturmak için, çalışanlar mentorlük, koçluk, liderlik programlarını da kapsayan geniş bir yelpazede sunulan imkanlardan faydalanmaktadır.

  ·         Grupta ortaya çıkan orta ve üst düzey yönetici ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğu yine grup içerisinden yetiştirilmektedir.

   

 • Ücret ve Yan Haklar

  Ücret ve Yan Haklar

  ·         ARİŞ MAKİNE' de hem çalışanın yetkinliklerini hem de yaptığı işin şirkete olan katkısını, zorluk derecesini ve sorumluluk seviyesini değerlendiren ücretlendirme sistemi esas alınmıştır.

  ·         ARİŞ MAKİNE'de, uzman ve üstü seviyelerdeki çalışanlar için bir iş değerleme ve kademelendirme çalışması yapılmıştır. Ücret Politikaları ise her yıl ücret araştırmaları ile yeniden gözden geçirilir.

  ·         Aylık ücretli çalışanlarımıza yılda bir defa,veya iki defa ücret değerlendirmesi yapılmaktadır.


  Ücret Dışı Olanaklar Primler, Şirket performansının olumlu olduğu dönemlerde kişisel performansa bağlı prim sistemi uygulanmaktadır.

  Ödüller, ARİŞ MAKİNE şirket bazında çeşitlilik gösteren tanıma ve takdir sistemleri uygulanmaktadır.

  Sosyal Yardımlar, ARİŞ MAKİNE'de çalışanlar şirket bazında farklılık gösteren imkanlardan faydalanılmaktadır.

  Servis Olanağı, ARİŞ MAKİNE şirketlerinin lokasyonları için çeşitli semtlerden hareket eden servisleri bulunmaktadır. Fazla mesai yapan çalışanlar için mesaiden sonra da belli saatlerde servis hizmeti sağlanmaktadır.

  BES, Bireysel Emeklilik Sigortası ARİŞ MAKİNE şirketlerinde çalıştıkları süre doğrultusunda farklı politika ve limitlerle uygulanmaktadır.

  Sağlık Olanağı, Özel Sağlık Sigortası ARİŞ MAKİNE personelininçalıştıkları şantiye doğrultusunda farklı politika ve limitlerle uygulanmaktadır. Buna ek olarak çalışma alanlarında işyeri doktoru bulunmaktadır ve revir hizmeti verilmektedir.

   

   

 • Yönetim Sistemleri

  Performans Yönetim Sistemi

  ·         AR-İŞ  ve grup şirketleri hedeflerle yönetim prensipleri doğrultusunda çalışanlarının performanslarını ölçer.

  ·         Çalışanların Performansı hedeflerin yanı sıra yetkinliklerin de kullanıldığı bir sistem ile ölçülür.

  ·         AR-İŞ Yetkinlikleri tüm grup şirketlerinin yöneticileri ile düzenlenen çalıştaylarda belirlenmiş olup, yetkinlikler AR-İŞ’in işlerinde başarıyı getiren davranış örnekleri üzerine belirlenmiştir.

  ·         Genel Esasları AR-İŞ tarafından belirlenmiş olan Performans Yönetim Sistemi, şirket bazında uygulamada farklı ihtiyaçlara cevap verecek esnekliğe sahiptir.

  ·         Performans Değerlendirme Sistemi, ara dönem ve yıl sonu olmak üzere 2 dönemde değerlendirilir.

  ·         Performans Yönetim Sistemi Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi ve Ödül Yönetimi Potansiyel Değerlendirme süreçlerine girdi teşkil eder.

İş Başvuru Formu

CV Dosyası ekle