bitkisel-yag-fabrikalari-5826.jpg

Profesyonel ve tecrübeli ekibimizle 10-500 ton/gün kapasiteli ham yağ tesisleri ve ekstraksiyon tesisi, 10-500 ton/gün kapasiteli batch ve continue rafine yağ üretim tesisleri, bitkisel yağ tesisi revizyonları, kapasite arttırımı, inşaat, çelik konstrüksiyon ve çatı, elektrik, imalat ve montaj dahil olmak üzere anahtar teslim olarak ARİŞ MAKİNE; en güvenilir, en kaliteli hizmeti sunar.

Tüm makine ve ekipmanlar projelerinize uygun olarak dizayn edilip üretilmektedir.

Tüm kapasitelere uygun;

• Çöp ayırma elekleri (çöpsasörler) 
• Kırıcılar (barabanlar) 
• Kabuk ayırma elekleri 
• Döner elekleri 
• Valsler 
• Isıtma tavaları 
• Presler 
• Yatay ve dikey helezonlar 
• Zincirli konveyörler 
• Elevatörler 
• Filtreler 
• Ekstraksiyon tesisleri 
• Rafine tesisleri 
• Buhar kazanları 
• Silolar 
• Yağ tankları (5-10.000 ton)

Her türlü bitkisel yağ fabrikaları, komple ve makina bazında tecrübeli ekiplerimizle çelik konstrüksiyon, elektrik ve makine montajı, projelerinize uygun olarak hazırlanmaktadır.

 • Yağın Oluşumu

  YAĞLI TOHUMLARIN ÜRETİM AŞAMALARI

  Ham Yağ Ünitesi, ayçiçek, pamuk, mısır özü, soya v.b. yağlı tohumların kırılması, elenmesi, ezilmesi ve sıkılması işlemleri sonucunda yağın tohumdan ayrıştırılmasını sağlayan prosestir. Presyon ünitesi kabuk ayırmalı veya kabuk ayırmasız yada iki yollu olarak kurulur.

  Presyonda sistem ön hazırlama ve presyon ünitesi olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ön hazırlama yağlı tohumun temizlenmesi ve tohumdaki yağın çıkarılması öncesindeki geçen aşamaları kapsar. Presyon bölümünde ön hazırlama aşamasından geçen yağlı tohum sıkılarak yağ ve küspe olarak ayrıştırılır. Ön Hazırlama bölümü çöp sasör, bıçalı kırıcı, baraban, evrika ve vals. Presyon bölümü ise kavurma tavası, pres, fitre-pres makine ve ekipmanlarından oluşmaktadır.

  Ön Hazırlama bölümü çöp sasör, bıçalı kırıcı, baraban, evrika ve vals. Presyon bölümü ise kavurma tavası, pres, fitre-pres makine ve ekipmanlarından oluşmaktadır. Ön Hazırlama bölümü çöp sasör, bıçalı kırıcı, baraban, evrika ve vals. Presyon bölümü ise kavurma tavası, pres, fitre-pres makine ve ekipmanlarından oluşmaktadır.

  Ön Hazırlama bölümü çöp sasör, bıçalı kırıcı, baraban, evrika ve vals. Presyon bölümü ise kavurma tavası, pres, fitre-pres makine ve ekipmanlarından oluşmaktadır. Ekstraksiyon ünitesi, ham yağ ünitesinde presten çıkan yağlı küspenin yağından ayrıştırıldığı prosestir. Küspe içerisindeki yağ bir çözücü (Hekzan) vasıtasıyla yıkanarak birleştirilir, daha sonra çözücü ile yağ ayrıştırılarak küspede kalan yağ alınır.  Presyon bölümü ise kavurma tavası, pres, fitre-pres makine ve ekipmanlarından oluşmaktadır. Ön Hazırlama bölümü çöp sasör, bıçalı kırıcı, baraban, evrika ve vals. Presyon bölümü ise kavurma tavası, pres, fitre-pres makine ve ekipmanlarından oluşmaktadır.

  Ön Hazırlama bölümü çöp sasör, bıçalı kırıcı, baraban, evrika ve vals. Presyon bölümü ise kavurma tavası, pres, fitre-pres makine ve ekipmanlarından oluşmaktadır. Ön Hazırlama bölümü çöp sasör, bıçalı kırıcı, baraban, evrika ve vals. Presyon bölümü ise kavurma tavası, pres, fitre-pres makine ve ekipmanlarından oluşmaktadır.

  Ekstraksiyon ünitesi, ham yağ ünitesinde presten çıkan yağlı küspenin yağından ayrıştırıldığı prosestir. Küspe içerisindeki yağ bir çözücü (Hekzan) vasıtasıyla yıkanarak birleştirilir, daha sonra çözücü ile yağ ayrıştırılarak küspede kalan yağ alınır.  Ekstraksiyon ünitesinde,

 • Ham Yağ

  HAM YAĞ ÜNİTESİ

  Yağlı tohumlardan yağ elde edilmesine başlamadan önce tohumlar bazı ön işlemlerden (temizleme, pamuk tohumu için linterleme, tohumun nemlendirilmesi, kabuk kırma ve ayırma, pulcuk haline getirme ve kavurma vs.) geçirilir. Genel olarak tohumların temizlenmesi, tohumun yapısal farklılığından dolayı uygulanması gereken bir kısım işlemler ve uygulanacak yağ alma yönteminin gerektirdiği hazırlıklar ön işlemleri teşkil eder. Ön işlemler yağlı tohumun temizlenmesi ve tohumdaki yağın çıkarılma öncesindeki geçen aşamaları kapsar. Presyon kabuk ayırmalı veya kabuk ayırmasız yada iki yollu olarak kurularak sistem ön hazırlama ve pres ünitesi olarak iki aşamadan oluşur.

 • Batch Sistem

  EKSTRAKSİYON BATCH SİSTEM ÜNİTESİ

  Ekstraksiyon yönteminde tohum doğrudan değirmenlerden geçirilerek ufalanır, kavurma işlemine sokulur ve kavrulan iç ezilip pul haline getirilerek ekstrakte edilir. Bu yöntem daha çok büyük kapasiteler için uygundur. Ekstraksiyon, yağlı küspenin solventle muamele edilerek, içerdiği yağın hemen hemen tamamının alındığı işlemdir. Kullanılan çözücü hekzandır. Ekstraksiyon işlemi sonucu oluşan karışım, vakum altında ısıtılarak hekzan ayrılır. Yağ ise ham yağ tanklarına gönderilir. Ham yağ rafinasyon ve vinterizasyon aşamalarında, aşağıdaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçer. Ham yağların rafinasyon işlemi kimyasal rafinasyon ve fiziksel rafinasyon olmak üzere iki yöntemle yapılmaktadır. Kimyasal rafinasyonda yapışkan maddelerin giderilmesi (degumming), asitlik giderilmesi (nötralizasyon), renk açma ve koku giderme (deodorizasyon) kademeleri yer almaktadır. Fiziksel rafinasyonun birinci kademesini yapışkan maddelerin giderilmesi, ikinci kademesini renk açma işlemi oluşturmakta, son kademede ise nötralizasyon ve deodorizasyon işlemleri tek kademede ve yüksek sıcaklıkta vakum altında su buharı destilasyonu ile gerçekleştirilmektedir.

   

 • Contınue Sistem

  EKSTRAKSİYON CONTİNUE ÜNİTESİ

  Tohumun yağ hücrelerinde bulunan yağ,  hekzan gibi çözücü (solvent) kullanılarak ayrıştırılır. Bu ayrıştırma ekstraktörde gerçekleştirilerek hafif vakum altında damıtılma işlemi gerçekleştirilir. Karışımlarda tekrar dönüştürülen solvent ve minumum kayba uğrayan küspe ekonomik olarak tesise katkı sağlamaktadır.

shutterstock-155529290-8924.jpg
shutterstock-336341867-3800.jpg
shutterstock-359203976-4355.jpg